Замразяване на стволови клетки цени

Замразяване на стволови клетки цени

                За много семейства въпросът дали да съхранят биологичен материал при раждането на детето е главно финансов. Поради спецификата на замразяването на стволови клетки при контролирани условия и оборудване, дългият период на замразяване и не на последно място изследванията и процедурите, на които се подлага генетичния материал, общата цена на услугата често се определя като висока. За незапознатите със замразяването на стволови клетки цените може и да са високи, но тази услуга всъщност е тясно специализирана. За да хвърлим малко повече светлина по въпроса със замразяването на стволови клетки (цени, процедура, срокове и т.н), тук сме събрали най-важното, което семействата трябва да знаят, преди да изберат такъв вид инвестиция в здравето.

При замразяването на стволови клетки, цените се определят в зависимост от няколко фактора. Административно определеният период за съхранение на биологичния материал е факторът, който оказва най-голямо влияние при формиране на крайната цена. Допълнително при замразяването на стволови клетки цените могат да се влияят и от изследванията на самия материал, както и от локацията на лечебното заведение, в което ще се извърши раждането. Ние от биобанка Биорегенерация например предлагаме възможно най-добрите пакети за такъв тип услуги. При нас, за замразяването на стволови клетки, цените покриват всички възможни разходи и финансовите схеми – включително отстъпки и схеми за разсрочено плащане.

При замразяване на стволови клетки, цените включват:

  • Вземането на биологичен материал за извличане на стволови клетки от специализиран екип;
  • Транспортиране на материала до лабораторията;
  • Извличане на концентрат стволови клетки;
  • Подробни анализи на материала;
  • Микробиологични, серологични и имунологични изследвания;
  • Криосъхранение на напълно годен биологичен материал;
  • Сигурно и качествено съхранение за период от 20 години.
Замразяване на стволови клетки цени 1
Замразяване на стволови клетки цени -
вземане на биологичен материал

В този случай за замразяването на стволови клетки цените включват всичко необходимо. Процесът е много специфичен и се извършва само от обучени и специализирани екипи. Ние от биобанка Биорегенерация извършваме замразяване на стволови клетки (цените можете да видите по-долу) вече няколко десетилетия и имаме не само достатъчно опит, но и все по-голямо желание да помогнем на възможно най-много семейства. При замразяването на стволови клетки, цените за нас са последното, което има значение. Най-важното е процедурата да бъде извършена професионално и сигурно, а родителите да се чувстват малко по-спокойни за бъдещето на своето дете.

Защо за замразяване на стволови клетки цените са различни?

                При замразяването на стволови клетки, цените се влияят от някои фактори. Най-същественият е видът биологичен материал, който се съхранява. Тъй като се обработват и съхраняват по различен начин, при кръв от пъпната връв цените са едни, докато при друг тип стволови клетки са други. Казано иначе, в зависимост от това дали говорим за съхранение на мезенхимни, или на хемопоетични, за процедурата по замразяване на стволовите клетки цените се различават. Процедурите са сходни, но не са еднакви, което води и до разлика във финансовата част.

               

Замразяване на стволови клетки цени 2
Замразяване на стволови клетки цени -
извличане на концентрат

За замразяването на стволови клетки цените покриват както работата на специалистите в тази сфера, всички необходими консумативи, така и поддръжката на цялото оборудването свързано с обработката и дълготрайното съхранение на биологичния материал. Апаратурата, която е необходима за извършването на тези процедури, представлява много специфичен дял от медицинското оборудване като цяло. Това я прави не само много ценна, но и доста скъпа. При замразяването на стволови клетки цените са оправдани, ако човек познава в детайли сложния процес по съхранение на биологичен материал. Ние от Биорегенерация използваме ултрамодерно оборудване с постоянен контрол, което ни позволява сигурно и качествено да запазим всички видове стволови клетки. Избирайки при нас замразяване на стволови клетки, цените, които ще платите, включват всички аспекти при извършването на процедурата. Няма скрити разходи и родителите знаят точно за какво плащат.

                Не на последно място трябва да споменем, че при замразяването на стволови клетки, цените покриват голям период от време. Ние предлагаме съхранение на биологичния материал за цели 20 години. Една положителна страна на това – за замразяването на стволови клетки цените се плащат веднъж, а спокойствието остава за десетилетия напред. Този еднократен разход, погледнат през призмата на времето, не само е оправдан, а е и силно препоръчителен. За замразяването на стволови клетки цените всъщност не са толкова високи, ако се вземе предвид огромната полза, която едни съхранени стволови клетки имат при някои по-тежки заболявания.

Плащане

                Ние от Биорегенерация знаем, че за замразяването на стволови клетки цените не са във възможностите на всяко семейство. Затова при нас за замразяването на стволови клетки цените могат да се платят и разсрочено. Ние предлагаме три финансови схеми за всеки един от нашите пакети. При това при замразяване на стволови клетки цените не включват никакви авансови вноски, защото такива ние не изискваме. В зависимост от избора на родителите за замразяването на стволови клетки цените при нас могат да се платят наведнъж, в срок до 2 месеца след раждането, или да се разсрочат. Вариантите за разсрочване на плащанията са два – едногодишен и двугодишен. За замразяване на хемопоетични (стволови клетки от кръв на пъпна връв) и мезенхимни (стволови клетки от тъкан от пъпна връв)  клетки, цената е  5200 лв. при плащане веднага след раждането, без разсрочване. Максималното оскъпяване при разсрочване на плащането е 225 лв. Този пакет (Биосел Плюс) е и най-често предпочитаният от семействата, когато става дума за замразяване на стволови клетки. Цените за него са окончателни и няма изненадващи разходи.

               

Замразяване на стволови клетки цени 3
Замразяване на стволови клетки цени -
криосъхранение

Пакетът Биосел включва замразяване на стволови клетки само от кръв от пъпна връв и цената е 4400 лв. при плащане веднага след раждането. При разсрочване за максималния период от две години цената е 4595 лв. – оскъпяване в размер само на 195 лв. И тук няма авансови плащания и допълнителни такси. При замразяването на стволови клетки цените не са най-важното, затова ние обръщаме много повече внимание на качественото и сигурно съхранение на биологичния материал.

                Пакетът Биодент представлява замразяване на стволови клетки (цените са между 2300 лв. и 2500 лв.) от млечен зъб. От този пакет могат да се възползват всички семейства, които не са съхранили мезенхимни стволови клетки след раждането. Тази съвременна услуга дава обнадеждаващи резултати при лечение на някои медицински заболявания и е сравнително нова в сферата на замразяването на стволови клетки. Цените при нея, както и при останалите пакети и за всички суми, които плащате към тъканна Банка Биорегенерация получавате съответните финансови документи -  фактури и касов. Приемаме плащания и по банка както и на място с карта за по-голямо удобство на родителите.

                Все повече семейства в днешно време се възползват от замразяването на стволови клетки. Цените на тези услуги варират според периода на съхранение на биологичния материал. Влияние върху крайната сума оказват и транспортните разходи. Ние от Биорегенерация разполагаме с лаборатории в България за замразяване и съхранение на стволови клетки. Цените ни предлагат сигурно и качествено съхранение на биологичния материал. Когато избирате при нас замразяване на стволови клетки, цените можете да платите както веднага, така и разсрочено в продължение на две години. Освен това ние не изискваме авансови вноски, нямаме скрити такси и се стремим да направим възможно най-доброто за вас. Защото, когато избираме здравето чрез замразяване на стволови клетки, цените всъщност нямат значение.


При замразяване на стволови клетки, цените включват:
Защо за замразяване на стволови клетки цените са различни?
Плащане

Share: