Какво представляват стволовите клетки

Какво представляват стволовите клетки? Какво ги отличава от останалите клетки в тялото?

От стволови клетки са произлезли всички наши тъкани и органи – без тях би било невъзможно да растем, да се развиваме, да се възстановяваме след боледуване.

Стволовите клетки са нашият скрит запас универсална глина, който има способността постоянно да се самовъзпроизвежда, а при нужда да се активира и превръща в точно такива „резервни части“, каквито са необходими на организма ни.

Вече повече от половин век медицината ги ползва за лечение на десетки животозастрашаващи болести, а в последните години се разработват стотици нови терапии.

Разбира се, стволовите клетки в никакъв случай не бива да бъдат приемани като някаква съвременна панацея, макар че стволовоклетъчната трансплантация спасява живота на близо 50 000 души в света всяка година.

Стволови клетки:

Незрели, първични клетки, които имат способността да се самовъз­про­из­веждат, както и да се превръщат в различни видове специализирани клетки, изграж­да­щи нашите тъкани и органи. Те са уникалните универсални градивни блокчета на организма.

Стволовите клетки са първичните клетки, от които се развиват всички останали видове в нашия организъм. Заради уникалната им способност да се възпроизвеждат и превръщат в различни специализирани клетки, те са познати като „резервните части на организма”. Откриването им преди повече от 50 години дава надежди на човечеството, че ще бъде възможно да се преборят някои от най-тежките и коварни заболявания на съвремието. Стъпка по стъпка тези надежди се сбъдват и днес стволовите клетки са утвърдено лечение за десетки болести, като са спасили хиляди животи. Подобен вид лечение е широкопознатата трансплантация на костен мозък.