Тъканна банка

За историята на тъканната банка и нейното бъдеще

                В началото на 1990 година в света се появява първата тъканна банка. Тя е основана в САЩ, но много бързо след нея се появяват и други по цялото земно кълбо. Преди да се достигне до създаването на тъканна банка обаче, медицината извървява дълъг път. В настоящия текст ще проследим накратко историята на стволовите клетки от началните опити с тях до построяването на първата тъканна банка и утвърждаването на стволово-клетъчното лечение в медицината. Бързото развитие на този клон от медицинската наука ни дава основание да се надяваме, че тези така ценни стволови клетки са клетките на бъдещето, които ще ни помогнат да се справим с редица животозастрашаващи заболявания.

Тъканната банка преди и сега

           

Тъканна банка 1
Тъканна банка - преди и сега

Основаването на първата тъканна банка в света е предшествано от множество медицински изследвания. Учените от десетилетия знаят за съществуването на стволовите клетки, но едва през 1974 година, почти двайсет години преди появата на първата тъканна банка, в медицината започва да се говори за тяхната по-широка употреба. Началните предположения, че стволови клетки могат да се открият в кръвта на пъпната връв са последвани от още по-смели хипотези. Между 1983 и 1988 година медицината се съсредоточава не върху идеята за тъканна банка и дълготрайно съхранение на стволовите клетки, а върху възможността стволовите клетки от пъпната връв да се използват за трансплантация.

 

            През 1988 година в Париж е извършена и първата успешна трансплантация на стволови клетки от пъпна връв. Макар че тогава все още не се говори за тъканна банка и замразяване на стволови клетки, с помощта на донор е излекувано шестгодишно момче, страдащо от анемия. Това важно събитие, считано тогава почти за чудо, изстрелва усилията на учените в медицински изследвания в тази посока. Затова не е изненадващо, че през следващата година, 1989, във Флорида, САЩ, бива основана първата тъканна банка. С нейното раждане през 1992 година започват да се съхраняват стволови клетки. По същото време много държави по света следват примера на САЩ и за тъканната банка и възможностите й започва да се говори открито.

            Днес съществуването на  тъканната банка (или също известна като био банка) не  изненадва никого. Макар че може и да не знаят какво точно се случва от медицинска гледна точка в тъканната банка и нейните лаборатории, повечето хора са наясно със съществуването на тъканна банка в тяхната държава и че тя може да бъде както частна, така и обществена. Основаването на тъканната банка прави нещо изключително важно за здравето на хората по целия свят – дава достъп до стволови клетки и друг тип биологичен материал, който може да бъде използван за лечение на редица ракови  и неракови заболявания. По официални данни към днешна дата са извършени над 20 000 трансплантации на стволови клетки, всички те благодарение на медицински заведения като тъканната банка, които съхраняват биологичен материал. Така тъканната банка подарява надежда на толкова много хора и популяризира важността да се съхраняват стволови клетки при раждане от кръв и тъкан на пъпна връв.

Тъканна банка: видове

            Тъканна банка или биобанка е наименованието на специален вид медицинска структура, която се занимава с вземане, получаване, обработка, съхранение и предоставяне на тъкани, органи и клетки за трансплантация. Всяка тъканна банка в България е регистрирана пред съответните органи и разполага с лиценз, който ѝ позволява да извършва определен вид дейност, свързана с тъканното банкиране. Към 2019 година в България все повече хора избират да съхранят стволови клетки и да се доверят на тъканна банка за това свое решение, което показва не само нуждата от съществуването на такива, а и ползите, които обществото и медицината имат.

           

Тъканна банка 2
Тъканна банка - видове

Най-общо казано тъканната банка може да бъде обществена или частна. Първата тъканна банка в света е обществена, но през 1993 година се появява и първата частна тъканна банка. Разликата между обществената тъканна банка и частната е в достъпа до съхранявания в нея биологичен материал.

 

            В публичната (обществената) тъканна банка се съхраняват стволови клетки, които родителите решават да дарят при раждането на детето. След дарението на стволовите клетки – този генетичен материал става публична собственост и не принадлежи на семейството (детето), което го е дарило. Най-общо казано - може да се използват от всеки, който има нужда и е съвместим. В този смисъл семействата, които решат да се свържат с такава тъканна банка, могат да дарят безвъзмездно стволовите клетки при раждането на детето. В публичната тъканна банка запазеният биологичен материал се предоставя на хората, които имат нужда от него, независимо дали те са дарители, донори или нуждаещи се. Донорството на стволови клетки в обществена тъканна банка е безплатно, защото всички разходи се покриват от самата институция. В България съществува национална тъканна банка към УМБАЛ Александровска, където всеки желаещ може да получи повече информация за изискванията при донорство или нужда от биологичен материал за трансплантация.

            Частната тъканна банка е мястото, където хората срещу заплащане съхраняват стволови клетки, извлечени при раждането на детето им за определен  период от време. Съхранените стволови клетки са собственост на детето / родителите и само те имат право да се разполагат с биологичния материал, т.е. те вземат решение кой може да използва и дали да предоставят клетките за лечение. Във всеки един момент собствениците на клетките имат достъп до тях. Всяка частна тъканна банка предоставя различни условия и услуги за съхранение на стволови клетки, но гарантира, достъпът и качеството на съхранените стволови клетки чрез издаване на протоколи за обработка и  сертификат, в които са отбелязани всички важни показатели за годността на извлечения и изследван генетичен материал.

            Важно е също да се отбележи, че в частната тъканна банка могат да се съхраняват различни видове стволови клетки. Обществената тъканна банка събира обикновено само хемопоетични стволови клетки от кръвта от пъпната връв. Тези клетки имат широко приложение в медицината и лекуват множество заболявания на кръвта и имунната система. Частната тъканна банка, обаче, дава възможност за запазване и на мезенхимни стволови клетки, които се използват например при третиране на автоимунни, регенеративни и други заболявания. Мезенхимните клетки са обект на редица проучвания и изследвания за разширяване на възможностите за тяхното използване особено в сферата на регенерацията на органи и тъкани.

За нашата тъканна банка

           

Тъканна банка 3
Тъканна банка - обработка и съхранение
на стволови клетки

Тъканна банка Биорегенерация предлага широк набор от услуги в сферата на извличането, обработката и съхранението на стволови клетки. Ние работим с екип от професионалисти, които гарантират високи резултати при извличането на самите клетки и сигурност при тяхното бързо транспортиране, изследване и замразяване. Нашият опит като тъканна банка датира от 2005 година и за това време имаме не само чудесни резултати, но и множество спокойни за бъдещето си клиенти.

 

Лабораторията на тъканна банка Биорегенерация се намира в град София и е част от комплекса на МБАЛ Надежда – най-голямата болница за репродуктивно здраве в страната. Това ни гарантира бърз и сигурен транспорт, своевременна обработка на стволовите клетки и съхранението на генетичния материал с цел да се запази максимално виталността на стволовите клетки.

            При нас в тъканна банка Биорегенерация Вие можете да съхраните стволови клетки както от кръвта на пъпната връв, така и от тъкан на пъпна връв при раждане на детенцето. Можете дори да запазите стволовите клетки от млечните зъби на своите деца. Нашата тъканна банка разполага с ултрамодерно криогенно оборудване и се отнася с повишено внимание към всяка стъпка от процеса по съхраняване на стволови клетки. За нас е важно не само да сме изключителни професионалисти в това, което правим, но и да го правим с удоволствие и вяра в научното бъдеще на медицината и стволово-клетъчното лечение. Затова, ако имате въпроси, свързани с тъканната банка, можете да се обърнете към нас по всяко време. Ще ни намерите на нашия сайт или в МБАЛ „Надежда” в София. Очакваме Ви!

Хората, които търсят тъканна банка, търсят и: вземане на стволови клетки, замразяване на стволови клетки, банка за стволови клетки, запазване на стволови клетки, стволови клетки от млечен зъб, стволови клетки от пъпна връв, съхранение на стволови клетки, стволови клетки.