Съхранение на стволови клетки

Другото име на втория шанс - съхранение на стволови клетки

            Съхранението на стволови клетки е съвременен начин за застраховка срещу редица сериозни заболявания. То е основата на регенеративната медицина, която се занимава с трансплантация на клетки и молекулярна биология. В този клон на науката, в който попада съхранението на стволови клетки, потенциалът за развитие е безкраен, тъй като изследванията в тази посока са сравнително нови. Съхранението на стволови клетки разкрива множество възможности пред учените в момента, в който то стана възможно. Оттогава досега стотици семейства избират съхранение на стволови клетки за своите деца и се чувстват с една идея по-сигурни за тяхното, а и за своето бъдеще.  

Какво означава съхранение на стволови клетки?

           

Съхранение на стволови клетки 1
Съхранение на стволови клетки - значение

Както подсказва и самото му име, съхранението на стволови клетки представлява замразяване на стволови клетки в криогенно оборудване за бъдеща употреба. Първите замразени стволови клетки са били извлечени от костен мозък на възрастен човек. Тази процедура е ефективна и се прилага и до ден днешен. Фокусът на медицината обаче се измества все повече към съхранението на стволови клетки от пъпната връв заради по-големия им лечебен потенциал и безвредна, и безболезнена процедура за извличане. Под съхранение на стволови клетки, също така често се има предвид не само самото им запазване, а целият процес по отделяне, изследване и замразяването им, който иначе е известен като „банкиране на стволови клетки”.

            На практика съхранението на стволови клетки от пъпната връв представлява извличане на съответните клетки непосредствено след раждането на детето. Щом пъпната връв е клампирана, посветеният екип използва специален сет, за да събере кръвта и парче от тъканна на пъпната връв. Процедурата е безопасна и безболезнена. Към фактическото съхранение на стволови клетки се пристъпва едва, когато биологичният материал е обработен, изследван и анализиран, което е важно да се случи в рамките на не повече от 24 часа след раждането.

Къде се извършва съхранението на стволови клетки?

            Съхранението на стволови клетки се извършва от тъканна банка. Тъканните банки са или фамилни, в които съхранението на стволови клетки се прави за детето и неговото семейство, или обществени, в които от съхранението на стволови клетки могат да се възползват нуждаещи се – стига да има подходящ (съвместим) донорски материал. Важно е да отбележим, че в публичните тъканни банки генетичният материал (т.е. стволовите клетки) се даряват и донорът няма ексклузивно право над своята проба. Тя ще бъде предоставена на първия поискал лечение със стволови клетки пациент, който има необходимата съвместимост с нея. Точно обратното - съхранението на стволови клетки в частна тъканна банка запазва ценните извлечени стволови клетки конкретно за семейството (детето, от което са извлечени клетките, братя или сестри, както и родителите) или по желание на семейството за близък, който има нужда от лечение с тях.

 

Съхранение на стволови клетки 2
Съхранение на стволови клетки - място на действие

Самите стволови клетки са чувствителни към температурата и външно атмосферно влияние, затова за замразяването и съхранението им се използва специално оборудване. Това оборудване се нарича криогенно и помага за успешното съхранение на стволовите клетки за бъдещето, без да променя техния лечебен потенциал или да ги уврежда. Лечебните заведения или тъканните банки, които практикуват съхранение на стволови клетки е добре да се намират в страната, в която е раждането и съответно извличането на стволовите клетки, за да не се отлага времето до тяхната обработка и съхранение, заради транспортиране в чужбина. До лабораторията за обработка биологичният материал се транспортира при определени условия от специализиран екип. Обработката започва веднага след приемане на пробата в лабораторията и след преминаването на всички необходими тестове се пристъпва към замразяването на извлечения концентрат стволови клетки. Замразяването на стволовите клетки се случва поетапно в среда с течен азот, която се контролира непрекъснато.

 

            Ние от биобанка Биорегенерация използваме за съхранението на стволови клетки ултрамодерно оборудване с постоянен контрол. Нашите лаборатории се намират в България, което съкращава значително времето за транспортиране на стволовите клетки и го прави много по-сигурно. За съхранението на стволови клетки ние предпочитаме да се грижим сами – от вземането на биологичния материал, през транспорта, изследването и замразяването. Това е така, защото съхранението на стволови клетки изисква висок професионализъм, а ние не обичаме да поемаме излишни рискове. За родителите и детето съхранението на стволови клетки не е обвързано с допълнителни ангажименти именно защото ние поемаме отговорността за целия процес. По този начин сме сигурни, че всичко около съхранението на стволови клетки е направено по най-оптималния и сигурен начин.

Как помага съхранението на стволови клетки?

            Повечето хора знаят, че трансплантацията на стволови клетки от костен мозък е широкоразпространена медицинска практика. Чрез нея всяка година се спасяват стотици човешки животи. Малко хора обаче са запознати с ползите от съхранението на стволови клетки след раждането – процедура, която по напълно безопасен начин осигурява стволови клетки за бъдещо лечение. Ползите от съхранението на стволови клетки след раждането са скрити в специалните характеристики на самите стволови клетки.

            На първо място, при съхранение на стволови клетки след раждането говорим за много по-голямо количество клетки. Това е от значение, защото при трансплантациите на стволови клетки има изисквания за тяхното количество. На второ място, при съхранение на стволови клетки след раждането самите клетки са по-млади (незрели), което означава, че са с повече възможности – по-голям лечебен потенциал и много по-голяма съвместимост с всеки член от семейството. Когато стволовите клетки се извличат от възрастен организъм, те вече са зрели клетки, които са подложени на редица влияния на околната среда и начина на живот на донора. Процедурата по извличане е тежка и доста болезнена за донора. Извлечени от възрастен човек стволовите клетки са в по-малко количество, по-трудно съвместими с друг човек и с по-малък лечебен потенциал. Затова съхранението на стволови клетки след раждането е силно препоръчително.

           

Съхранение на стволови клетки 3
Съхранение на стволови клетки - полезност

Разбира се, цялото съхранение на стволови клетки се прави с оглед на бъдещето. Не всяко семейство, избрало съхранение на стволови клетки, ще има нужда от тях. Понякога животът преминава и без сериозни заболявания. Именно затова обаче съхранението на стволови клетки прилича на застраховката – може да не ти потрябва, но е добре да я имаш. Това е и причината стотици семейства да избират съхранението на стволови клетки след раждането. Тази лесна и безопасна процедура дава надежда за бъдещето не само на самото дете, но и на семейството.

            Определено най-важната част от съхранението на стволовите клетки е шансът им да помогнат. Чрез съхранение на стволови клетки могат да се излекуват или да се третират редица заболявания на кръвта, на имунната система, на костите или на кожата. Съхранението на стволови клетки практически дава възможност да се заменят пострадали или увредени клетки в човешкия организъм със здрави такива. Този процес понякога човешкият организъм извършва самостоятелно, но при по-сериозни заболявания (например рак на кръвта)  вече е необходимо да се намеси съвременната  медицината. И всичко това е възможно благодарение на съхранението на стволови клетки.

            И не на последно място, съхранението на стволови клетки и тяхното последващо използване е заложено в лечението на редица сериозни заболявания, но е и в основата, която дава възможност да се извършват хиляди клинични проучвания и експериментални терапии годишно за лечения на различни заболявания. Този клон от медицината се развива с такива темпове, че за съхранение на стволови клетки ще се говори и занапред. Причината? Процедурата по съхранение на стволови клетки е толкова лесна и безопасна, а шансовете, които дава, са толкова големи, че изглежда почти като чудо. Съхранението на стволови клетки помага на стотици хора всяка година, за това и решението на повечето родители да инвестират в тази процедура при раждането на детето си е едно от най-отговорните решения, които може да направят своето дете.

Хората, които търсят съхранение на стволови клетки, търсят и: вземане на стволови клетки, замразяване на стволови клетки, банка за стволови клетки, запазване на стволови клетки, стволови клетки от млечен зъб, стволови клетки от пъпна връв, тъканна банка, стволови клетки.