БИОСЕЛ ПЛЮС

Получаване, обработка и съхранение за 20-годишен период на хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв и мезенхимни стволови клетки от тъкан от пъпна връв.
Цената на услугата БИОСЕЛ ПЛЮС за съхраняване на стволови клетки от КРЪВ от пъпна връв + стволови клетки от ТЪКАН от пъпна връв е 5800 лв. за 20 години.
Биосел - съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв

Цени

Стволови клетки от КРЪВ от пъпна връв + стволови клетки от ТЪКАН от пъпна връв

Стволови клетки от кръв от пъпна връв (хемопоетични стволови клетки) + стволови клетки от тъкан от пъпна връв (мезенхимни стволови клетки)

Цената включва административно обслужване, болнични такси за достъп, вземане на кръв и тъкан от пъпна връв за отделяне и получаване на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки, транспортиране, изследване, обработване, съхранение за 20-годишен период, както и разходи по предоставяне на пробата за лечение в рамките на ЕС. Всички цени са с вкл. 20 % ДДС.

Специални условия:
 • многоплодна бременност (-50% за втория близнак)
 • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)
 • раждане в МБАЛ "Надежда" (-500 лв.)

Без авансови вноски!

Финансови схеми

М1: 5800 лв. | до 2 месеца след раждането: 2900 лв. до 10 раб. дни след раждането + 2900 лв. до 2 мес. след раждането

М2: 6100 лв. | разсрочване за 1 година : 2800 лв. до 10 раб. дни след раждането + 3 равни вноски х 1100 лв. (до 6, 9 и 12 м.) 

М3: 6400 лв. | разсрочване за 2 години: 2550 лв. до 10 раб. дни след раждането + 7 равни вноски х 550 лв. (до 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цената е за 20 години период на съхранение. 

Плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

Ключови предимства на услугата:

 • Биорегенерация не е посредник и поема пряка отговорност за изпълнението на всички ключови етапи от процедурата, от които зависи годносттта и качеството на съхранените стволови клетки за евентуално бъдещо лечение.
 • Посветен екип за манипулацията по вземането на кръв и тъкан от пъпна връв при раждането - гарантира правилно и безопасно вземане на достатъчен сегмент от пъпната връв, както и оптимални параметри на пробата кръв от пъпна връв (максимален възможен обем, по-нисък риск от образуване на съсиреци - изключително важно при близнаци и преждевременно раждане).
 • Транспортиране на взетия биологичен материал от наш екип при контролирани условия до собствените ни лаборатории в гр. София - не ползваме външна куриерска услуга.
 • Извличане и замразяване на стволовите клетки от кръв от пъпна връв в рамките на безопасния период от максимум 24 часа след раждането, в който годността им за бъдещо лечение е все още напълно запазена.
 • С до 20% повече извлечени хемопоетични стволови клетки с помощта на най-прецизната съвременна технология за обработка на кръв от пъпна връв - AXP AutoXpress Platform.
 • Незабавна обработка и замразяване на стволовите клетки от пъпна връв веднага след приемане в лабораторията ни.
 • Собствена валидирана методика за съхранение на експлант от тъкан пъпна връв (спазване на европейските изисквания за минимално манипулиране на клетките, успеваемост >95%).
 • Подробни анализи на главните клинично значими характеристики на стволовите клетки от кръв от пъпна връв с оглед бъдещо лечение - концентрация и общ брой ядрени клетки (TNC), концентрация и общ брой мононуклеарни клетки (MNC), процентно съдържание и общ брой хемопоетични стволови клетки (CD34+).
 • Контролни анализи за доказване на годността на пробите тъкан от пъпна връв за бъдеща употреба (виталност и клоногенен потенциал на мезенхимни стволови клетки).
 • Подробни изследвания за безопасност (серологични, микробиологични, NAT-PCR анализи).
 • Съхранение във висок клас криогенно оборудване при постоянен 24-часов контрол на достъпа и мониторинг на температурите и нивата на течен азот.
 • Обработката и съхранението се осъществяват в България, в ултрамодерни собствени лаборатории с денонощен режим на работа, с технологии и методи на най-високо световно ниво.
 • Всички етапи от процедурата се изпълняват в рамките на система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.
 • Без авансови вноски преди раждането, удобни планове за разсрочено плащане.
Необходими документи за услуга БиоСел Плюс