Стволови клетки от млечен зъб (БИОДЕНТ)

Получаване, обработка и съхранение за 20-годишен период на мезенхимни стволови клетки от пулпа на млечен зъб.

Цената на услугата БИОДЕНТ за съхраняване на стволови клетки от млечен зъб е 2300 лв. за 20 години.

Стволови клетки от млечен зъб - Биодент - Stvolovikletki.com

Цени

Стволови клетки от млечен зъб

Стволови клетки от дентална пулпа от млечен зъб (мезенхимни стволови клетки)

Цената включва административно обслужване, вземане на дентална пулпа от един или повече здрави млечни зъба (в рамките на една процедура) за отделяне и получаване на мезенхимни стволови клетки, транспортиране, изследване, обработване, замразяване и съхранение за 20-годишен период, както и разходи по предоставяне на пробата за лечение в рамките на ЕС. Всички цени са с вкл. 20 % ДДС.

Специални условия:
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)

Без авансови вноски!

Финансови схеми

D1: 2300 лв. | до 3 месеца след вземането: 500 лв. до 10 раб. дни след вземането + 2 равни вноски х 900 лв. (до 2 месеца)

T2: 2400 лв. | разсрочване за 1 година: 500 лв. до 10 раб. дни след вземането + 4 равни вноски х 475 лв. (до 3, 6, 9 и 12 м.)

T3: 2500 лв. | разсрочване за 2 години: 500 лв. до 10 раб. дни след вземането + 8 равни вноски х 250 лв. (до 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цената е за 20 години период на съхранение.

Плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

Ключови предимства на услугата:

Стволови клетки от млечно зъбче: какво трябва да знаем?

По време на бременността почти всички бъдещи майки и татковци научават за съхранението на стволови клетки при раждането, но малко родители знаят, че в млечните зъбки също има ценни стволови клетки, или информацията им е откъслечна и неточна. Ето и нашия отговор на най-често задаваните въпроси за стволовите клетки от млечно зъбче:

Какво се крие в зъбчето?

Понастоящем денталната пулпа се разглежда като ценен източник на мезенхимни стволови клетки, които са предшественици на клетките, изграждащи кости, сухожилия, бъбрек, черен дроб.

С какво са ценни клетките от зъбче?

Събирането на клетки от млечно зъбче е важна възможност за семействата, които не са съхранили мезенхимни клетки при раждането на детето. Процедурата е лека и високорезултатна, а клетките имат предимството да са сравнително млади – те са с толкова по-съхранен потенциал, колкото по-малко е детето.

Кой от семейството може да ги ползва?

Ценна особеност на мезенхимните клетки е, че са хипоимуногенни – не предизвикват реакция на отхвърляне при несъвместимост (което е основно ограничение при трансплантацията по принцип). Това дава реален шанс на всички в семейството да разчитат на помощта им при нужда.

Кои зъбчета са подходящи?

Подходящи са всички здрави млечни зъбки, без инфекции и кариеси и със запазена пулпа. Някои банки избягват кътниците, защото при тях невинаги може да се предвиди количеството и състоянието на пулпата, но когато са здрави и жизнени те са отличен източник и ние не ги пренебрегваме! Кандидати са и неразклатените зъбчета, които се отстраняват по ортодонтски показания.

Кога може да се изпълни процедурата?

По всяко време в периода на смяна на млечните зъбки – обикновено между 5 и 12 годинки. Зъбчето трябва да е само леко разхлабено – ако се е клатило дълго време или е паднало самичко вкъщи, то пулпата му е загинала и няма шанс от него да се извлекат стволови клетки.

Кой и как трябва да вземе зъбчето?

Зъбчето задължително се изважда от обучен стоматолог, който да направи оценка на състоянието му и да санира устната кухина. Предварително образно изследване може да улесни избора на подходящ кандидат. Оценка на годността на зъба се прави само от обучен за целта специалист – стоматолог. Зъбчето веднага се поставя в контейнер със специална среда, която запазва жизнеността на клетките, и се транспортира до лабораториите ни за незабавна обработка до максимум 24 часа след вземането. Потвърждение за успешно извличане на стволови клетки се получава до седмица по-късно.

Как се съхраняват клетките?

За да се запазят непокътнати жизнеспособността и ценните свойства на клетките за дълъг период от време, те се съхраняват при ултраниски температури в среда от течен азот. Сигурността на съхранението е гарантирана със специално криогенно оборудване, а безопасността и годността на пробата се потвърждава от серия задължителни изследвания.