Стволови клетки от млечен зъб (БИОДЕНТ)

Получаване, обработка и съхранение за 20-годишен период на мезенхимни стволови клетки от пулпа на млечен зъб.

Цената на услугата БИОДЕНТ за съхраняване на стволови клетки от млечен зъб е 2300 лв. за 20 години.

Стволови клетки от млечен зъб - Биодент - Stvolovikletki.com

Цени

Стволови клетки от млечен зъб

Стволови клетки от дентална пулпа от млечен зъб (мезенхимни стволови клетки)

Цената включва административно обслужване, вземане на дентална пулпа от един или повече здрави млечни зъба (в рамките на една процедура) за отделяне и получаване на мезенхимни стволови клетки, транспортиране, изследване, обработване, замразяване и съхранение за 20-годишен период, както и разходи по предоставяне на пробата за лечение в рамките на ЕС. Всички цени са с вкл. 20 % ДДС.

Специални условия:
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)

Без авансови вноски!

Финансови схеми

D1: 2300 лв. | до 3 месеца след вземането: 500 лв. до 10 раб. дни след вземането + 2 равни вноски х 900 лв. (до 2 месеца)

T2: 2400 лв. | разсрочване за 1 година: 500 лв. до 10 раб. дни след вземането + 4 равни вноски х 475 лв. (до 3, 6, 9 и 12 м.)

T3: 2500 лв. | разсрочване за 2 години: 500 лв. до 10 раб. дни след вземането + 8 равни вноски х 250 лв. (до 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цената е за 20 години период на съхранение.

Плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

Необходими документи за услуга БиоДент

Ключови предимства на услугата:

Стволови клетки от млечно зъбче: какво трябва да знаем?

По време на бременността почти всички бъдещи майки и татковци научават за съхранението на стволови клетки при раждането, но малко родители знаят, че в млечните зъбки също има ценни стволови клетки, или информацията им е откъслечна и неточна. Ето и нашия отговор на най-често задаваните въпроси за стволовите клетки от млечно зъбче:

Какво се крие в зъбчето?

Понастоящем денталната пулпа се разглежда като ценен източник на мезенхимни стволови клетки, които са предшественици на клетките, изграждащи кости, сухожилия, бъбрек, черен дроб.

С какво са ценни клетките от зъбче?

Събирането на клетки от млечно зъбче е важна възможност за семействата, които не са съхранили мезенхимни клетки при раждането на детето. Процедурата е лека и високорезултатна, а клетките имат предимството да са сравнително млади – те са с толкова по-съхранен потенциал, колкото по-малко е детето.

Кой от семейството може да ги ползва?

Ценна особеност на мезенхимните клетки е, че са хипоимуногенни – не предизвикват реакция на отхвърляне при несъвместимост (което е основно ограничение при трансплантацията по принцип). Това дава реален шанс на всички в семейството да разчитат на помощта им при нужда.

Кои зъбчета са подходящи?

Подходящи са всички здрави млечни зъбки, без инфекции и кариеси и със запазена пулпа. Някои банки избягват кътниците, защото при тях невинаги може да се предвиди количеството и състоянието на пулпата, но когато са здрави и жизнени те са отличен източник и ние не ги пренебрегваме! Кандидати са и неразклатените зъбчета, които се отстраняват по ортодонтски показания.

Кога може да се изпълни процедурата?

По всяко време в периода на смяна на млечните зъбки – обикновено между 5 и 12 годинки. Зъбчето трябва да е само леко разхлабено – ако се е клатило дълго време или е паднало самичко вкъщи, то пулпата му е загинала и няма шанс от него да се извлекат стволови клетки.

Кой и как трябва да вземе зъбчето?

Зъбчето задължително се изважда от обучен стоматолог, който да направи оценка на състоянието му и да санира устната кухина. Предварително образно изследване може да улесни избора на подходящ кандидат. Оценка на годността на зъба се прави само от обучен за целта специалист – стоматолог. Зъбчето веднага се поставя в контейнер със специална среда, която запазва жизнеността на клетките, и се транспортира до лабораториите ни за незабавна обработка до максимум 24 часа след вземането. Потвърждение за успешно извличане на стволови клетки се получава до седмица по-късно.

Как се съхраняват клетките?

За да се запазят непокътнати жизнеспособността и ценните свойства на клетките за дълъг период от време, те се съхраняват при ултра ниски температури в среда от течен азот. Сигурността на съхранението е гарантирана със специално криогенно оборудване, а безопасността и годността на пробата се потвърждава от серия задължителни изследвания.

Неподозираните възможности на стволовите клетки от млечен зъб

Повечето семейства научават за ползата от съхраняване на стволови клетки по време на бременността или в процеса на подготовка за раждането. И повечето бъдещи родители се възползват от тази възможност. Тези, които са проучили в детайли възможностите за лечение със стволови клетки знаят за още една процедура – а именно - замразяване на стволови клетки от млечен зъб. Съхраняването на стволови клетки от млечен зъб е също толкова ефикасен и сигурен начин да внесете повече спокойствие в своето семейство. Стволовите клетки от млечен зъб се използват широко в съвременната регенеративна медицина и дават обещаващи резултати във все повече клинични експерименти. Медицината се развива в тази област на практика ежедневно.

Стволови клетки от млечен зъб – какво представляват?

               

Стволови клетки от млечен зъб 1
Стволови клетки от млечен зъб -
какво представляват

Стволовите клетки от млечен зъб представляват т.нар. мезенхимни клетки, които се използват при регенеративното лечение на различни заболявания. Приложение на стволовите клетки от млечен зъб намират и при третирането на заболявания на костната система, някои сърдечни нарушения и дори при пластичната хирургия. Полето, в което медицината използва стволовите клетки от млечен зъб, непрекъснато се разширява.

Стандартно мезенхимните клетки се извличат от тъканта на пъпната връв. Съхраняването на стволови клетки от млечен зъб обаче е чудесна алтернатива за семействата, които не са запазили биологичен материал непосредствено след раждането. Трябва да се отбележи, че стволовите клетки от млечен зъб са различен вид от тези, които се извличат от кръвта на пъпната връв. Последните се наричат хемопоетични и имат изключително широко приложение при третирането на заболявания на кръвта и на имунната система.

Освен в своето приложение, стволовите клетки от млечен зъб и тези от кръвта на пъпната връв се различават и по процедурата, която следват специалистите при тяхното извличане. Съхранение на стволови клетки от млечен зъб се извършва доста по-късно след раждането на детето, докато запазването на биологичен материал от пъпната връв задължително се случва непосредствено след раждането. Самата екстракция на зъба, от който ще се извлекат клетките се случва в зъболекарски кабинет от стоматолог. Обработката, тестването и съхранението на клетки от млечен зъб се случва в лабораторията, а не на място в зъболекарския кабинет. Резултатите от процедурата стават ясни в рамките на около няколко седмици. Както и при останалите процедури, и при замразяването на стволови клетки от млечен зъб се използва специално криогенно оборудване, което запазва жизнеспособността на самите клетки в продължение на десетилетия. Казано иначе, запазването на стволови клетки от млечен зъб е сигурно и много лесно.

Различните видове клетки помагат при третирането на различни заболявания, така че ние от биобанка Биорегенерация ви предлагаме и трите варианта – съхранение на стволови клетки от млечен зъб, от кръв и тъкан на пъпна връв.

Накратко за запазването на стволови клетки от млечен зъб

               

Стволови клетки от млечен зъб 2
Стволови клетки от млечен зъб - специфики

Самата процедура по запазването на стволови клетки от млечен зъб има някои специфики. Ваденето на зъба задължително се извършва от обучен стоматолог, който най-добре може да оцени неговата годност. Стволовите клетки от млечен зъб са доста чувствителни и умират бързо, затова не всеки зъб е подходящ кандидат за тяхното извличане. Единствено специалистите по дентална медицина могат да преценят състоянието на зъба, което е най-важното при замразяване на стволови клетки от млечен зъб.

На второ място е изключително важно за стволовите клетки от млечен зъб самият зъб да бъде здрав, без кариеси, без инфекции и със запазена пулпа. Такива за зъбите, които се изваждат по ортодонтски показания, както и съвсем леко разклатилите се такива. Пулпата загива при по-продължително клатене и съответно не може да бъде използвана за извличане на стволови клетки от млечен зъб. Тя често бива наричана „нервът” на зъба и е много чувствителна. За съхранението на стволови клетки от млечен зъб пулпата трябва да бъде жива, което означава, че и самият зъб не трябва да бъде „наранен” от кариеси или други инфекции.

Както при събирането на стволови клетки от пъпната връв, така и при съхранението на стволови клетки от млечен зъб има времево ограничение. При запазването на стволови клетки от млечен зъб обаче то не е толкова лимитирано. Непостоянните зъби при децата растат и се сменят в периода между 5 и 12 години, коeто е и препоръчителното време за съхранение на стволови клетки от млечен зъб. По този начин решението за замразяване на стволови клетки от млечен зъб може да бъде много по-обмислено и информирано.

Плюсовете на запазване на стволови клетки от млечен зъб

               

Стволови клетки от млечен зъб 3
Стволови клетки от млечен зъб -
плюсовете на БИОДЕНТ

Предимствата на съхранението на стволовите клетки от млечен зъб са много. Едно от тях, вероятно най-голямото, се крие във втория шанс, който родителите получават благодарение на тази процедура. Ако по някаква причина след раждането не е извършено съхранение на биологичен материал, запазването на стволови клетки от млечен зъб е следващата най-логична стъпка. Процесът по извличането на стволовите клетки от млечен зъб се извършва в лаборатория и по тази причина е безболезнен. Единственият дискомфорт идва при изваждането на зъба, но това е рутинна процедура, на която децата така или иначе се подлагат в някакъв момент.

Голям плюс на запазването на стволови клетки от млечен зъб е всъщност способността тези клетки да помогнат на други хора от семейството. Мезенхимните клетки са хипоимуногенни, т.е. не могат да предизвикат реакция на отхвърляне при несъвместимост. Това прави стволовите клетки от млечен зъб и от тъканта на пъпната връв значително по-сигурен вариант за регенеративно лечение.

В допълнение към това стволови клетки от млечен зъб могат да се извличат при всяко здраво непостоянно зъбче. Т.е. процедурата по съхранение на стволови клетки от млечен зъб спокойно може да бъде направена няколко пъти за различните зъби, ако такова е желанието на родителите и състоянието на зъбите го позволява.  

Запазването на стволови клетки от млечен зъб има обещаващо бъдеще. Клинични изпитания с мезенхимни клетки (към които спадат и стволовите клетки от млечен зъб) се извършват непрекъснато, тъй като те са в основата на регенеративната медицина. Никой не може да предвиди колко приложения ще бъдат намерени на стволовите клетки от млечен зъб, както и никой не може да каже какви със сигурност ще бъдат те. И макар че това звучи доста общо, единствената възможност да се възползва човек от бъдещите медицински открития се крие в навременното съхраняване на стволови клетки от млечен зъб или от пъпната връв. Колкото и да са специфични, тези процедури нямаше да набират такава популярност, ако от тях нямаше реална полза.

В обобщение можем да кажем, че стволовите клетки от млечен зъб са по-малко разпространена, но също толкова ефективна практика за осигуряване на едно по-спокойно бъдеще за децата ни.


Стволови клетки от млечен зъб – какво представляват?
Накратко за запазването на стволови клетки от млечен зъб
Плюсовете на запазване на стволови клетки от млечен зъб

Хората, които търсят стволови клетки от млечен зъб, търсят и: вземане на стволови клетки, замразяване на стволови клетки, банка за стволови клетки, запазване на стволови клетки, стволови клетки от пъпна връв, тъканна банка, съхранение на стволови клетки, стволови клетки.