Въпроси

СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ПРИ РАЖДАНЕТО

По време на бременността почти всички бъдещи майки и татковци научават за съхранението на стволови клетки при раждането, но малко родители знаят, че в млечните зъбки също има ценни стволови клетки, или информацията им е откъслечна и неточна. Ето и нашия отговор на най-често задаваните въпроси за стволовите клетки от млечно зъбче:

Опасно ли е вземането на стволови клетки при раждането?

Абсолютно безопасно както за майката, така и за бебето, тъй като материалът, който се събира за извличане на стволови клетки, е всъщност биологичен отпадък.

Лекарят или акушерката да направят процедурата?

Всъщност най-добрият вариант е нито лекарят, нито акушерката.А т.нар. посветен екип – специалист(и) от банката за стволови клетки, чиято задача в родилна зала е единствено това да се изпълни манипулацията по-оптимален начин.

Очаквам близнаци - има ли смисъл да съхранявам и за двете бебета?

Ако вие бихте могли да изберете кой от близнаците да има и кой да няма съхранени стволови клетки, то няма технически проблем желанието вида се изпълни. Имайте предвид, че близнаците ви ще бъдат гарантирано 100% съвместими един с друг при евентуална бъдеща трансплантация само ако са еднояйчни. В останалите случаи двете деца имат до 80% шанс за съвместимост при стволови клетки от кръв от пъпна връв и до 25% шанс при стволови клетки от костен мозък. Също така има терапии, които използват само собствени стволови клетки.

Вече имаме съхранени стволови клетки на първото дете?

Виж предходната точка.

Двата източника на стволови клетки при раждането...

При раждането можете да съхраните хемопоетични клетки от кръвта от пъпна връв – те се използват за почти 100 вида живото застрашаващо лечение на различни злокачествени заболявания на кръвта и имунната система(подобни на костния мозък). Можете да съхраните и мезенхимни стволови клетки от тъканта на пъпната връв – те са център на няколко стотин нови клинични изпитвания на различни видове регенеративно лечение (на кости, бъбречни, чернодробни, сърдечно-съдови, невродегенеративни, обменни заболявания). Могат да се набавяни от млечен зъб и мастна тъкан.

Една или две проби да се съхранят?

При раждането пробата ви е ЕДНА за всяко бебе. На колко и какви видове разфасовки ще бъде разделена е технически въпрос. При това разделянето на многобройни по-малки разфасовки неминуемо е свързано с нарастващи загуби на ценни клетки. Също така не забравяйте, че обемът кръв от пъпна връв е различно при всяко раждане и не може да бъде прогнозиран. И за да бъде още по-забавно, преди първите анализи в лабораторията няма как да се знае какъв брой стволови клетки се крият в тази проба.

СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ МЛЕЧНО ЗЪБЧЕ

По време на бременността почти всички бъдещи майки и татковци научават за съхранението на стволови клетки при раждането, но малко родители знаят, че в млечните зъбки също има ценни стволови клетки, или информацията им е откъслечна и неточна. Ето и нашия отговор на най-често задаваните въпроси за стволовите клетки от млечно зъбче:

Какво се крие в зъбчето?

Понастоящем денталната пулпа се разглежда като ценен източник на мезенхимни стволови клетки, които са предшественици на клетките, изграждащи кости, сухожилия, бъбрек, черен дроб.

С какво са ценни клетките от зъбче?

Събирането на клетки от млечно зъбче е важна възможност за семействата, които не са съхранили мезенхимни клетки при раждането на детето.Процедурата е лека и високорезултатна, а клетките имат предимството да са сравнително млади – те са с толкова по-съхранен потенциал, колкото по-малко е детето.

Кой от семейството може да ги ползва?

Ценна особеност на мезенхимните клетки е, че са хипоимуногенни – не предизвикват реакция на отхвърляне при несъвместимост (което е основно ограничение при трансплантацията по принцип). Това дава реален шанс на всички в семейството да разчитат на помощта им при нужда.

Кои зъбчета са подходящи?

Подходящи са всички здрави млечни зъбки, без инфекции и кариеси и със запазена пулпа. Някои банки избягват кътниците, защото при тях невинаги може да се предвиди количеството и състоянието на пулпата, но когато са здрави и жизнени, те са отличен източник и ние не ги пренебрегваме! Кандидати са и неразклатените зъбчета, които се отстраняват по ортодонтски показания.

Кога може да се изпълни процедурата?

По всяко време в периода на смяна на млечните зъбки - обикновено между 5 и 12 годинки. Зъбчето трябва да е само леко разхлабено – ако се е клатило дълго време или е паднало самичко вкъщи, то пулпата му е загинала и няма шанс от него да се извлекат стволови клетки.