Замразяване на стволови клетки

Голямата надежда при замразяването на стволови клетки

            Замразяването на стволовите клетки е своеобразна застраховка  - а когато направим това по време на раждане на нашето дете – замразяваме незрели стволови клетки, които в бъдеще се превръщат в универсален „материал“ в борбата с редица животозастрашаващи заболявания. Тъй като тези клетки са уникални за всеки от нас, ние сме най-добрите си донори и чрез замразяването на стволовите клетки можем да помогнем сами на себе си. Защо да не го направим?

Защо да изберем замразяване на стволови клетки?

           

Замразяване на стволови клетки 1
Замразяване на стволови клетки -
застраховка за бъдещето

Замразяването на стволови клетки е лесен начин да се застраховаме за бъдещето. Възрастта влияе негативно на целия човешки организъм. Най-много потенциал съдържат клетките, взети при раждането, затова и замразяването на стволови клетки от пъпната връв и/или тъкан на пъпна връв е често предпочитаният вариант. Ролята на тези клетки в съвременната медицина е толкова голяма, че ежегодно се провеждат хиляди утвърдени лечения и интервенции с тях. Нещо повече специалистите по медицина продължават да проучват и експериментират и да намират още приложенията на уникалните клетки. Затова замразяването на стволовите клетки е своеобразна застраховка, която „сключваме“, за да имаме шанс да се излекуваме в бъдещето. Иначе казано, замразяването на стволови клетки и криосъхранението им във времето, е най-доброто нещо, което можем да направим за себе си. Страхотно би било, ако никога не се наложи да ги използваме, но за случаите, когато се налага, замразяването на стволовите клетки сега със сигурност ще помогне.

            В допълнение към това едно замразяване на стволови клетки може да помогне не само на нас, но и на нашите близки. Този материал в човешкия организъм носи генетична информация и често има до 80% съвместимост с най-близките ни роднини. Благодарение на замразяването на стволовите клетки те могат да бъдат превърнати впоследствие в точния вид клетки, от които организмът се нуждае.

Какъв е процесът по замразяване на стволови клетки?

           

Замразяване на стволови клетки 2
Замразяване на стволови клетки - биорегенерация

Замразяването на стволовите клетки от пъпната връв е третата стъпка от процеса. Първо клетките се събират от нашите професионалисти от биобанка Биорегенерация. Преди замразяването на стволовите клетки те трябва да бъдат бързо и сигурно транспортирани до лабораторията. Щом пристигнат там, те се изолират, обработват и се правят всички необходими тестове, за доказване на тяхната годност, след което екипът ни от специалисти преминава към  замразяването на стволовите клетки в специални криосъдове. Много често замразяването на стволовите клетки се нарича с термина криоконсервация, който се отнася за съхранението на човешки клетки, тъкани и органи при ниски температури. Известно още като криоконсервация, това замразяване на стволови клетки по същността си е същото като съхранението на предимплатнационни ембриони при асистираната репродукция. Процесът е лесен и безболезнен за всички участници.

 

            Самото замразяване на стволови клетки в биобанка Биорегенерация се случва в ултрамодерно криогенно оборудване с постоянен контрол на достъпа. Замразяването на стволовите клетки е възможно с помощта на течен азот, който поддържа много ниска температура. При замразяването на стволовите клетки се използват криопротекторни вещества, добавяни към концентрата от стволови клетки, с цел да се запази виталността на тези клетки. По този начин се предотвратява формирането на кристали вътре или около клетките – нещо, което е смъртоносно за тях. Добавените при замразяването на стволовите клетки вещества са стандартизирани и са напълно безопасни за самия биологичен материал.

            Процедурата при замразяването на стволовите клетки в лабораторията е продължителна и изисква и много внимание, и висока доза професионализъм. Нашите експерти от биобанка Биорегенерация имат не само необходимата квалификация за тази процедура, но и завиден опит при извършването й, което гарантира и високата ни успеваемост. При нас замразяването на стволовите клетки се извършва в собствени ултрамодерни лаборатории, където се наблюдава строго всяка стъпка от този процес. При първоначалното постепенно сваляне на температурата при замразяването на стволовите клетки, както и при по-късното ускоряване специалистите следят непрекъснато състоянието на самите клетки, предотвратявайки по този начин всякаква вреда, която може да им бъде нанесена. Впоследствие ние също така следим температурата на азота в криогенното оборудване и имаме 24-часов мониторинг на всички условия при съхранението.

Какво трябва да знаем за замразяването на стволовите клетки?

           

Замразяване на стволови клетки 3
Замразяване на стволови клетки -
една добра възможност

Замразяването на стволовите клетки е добре позната на науката и малко позната на обществото процедура. При нея събраните клетки от кръв и тъкан на пъпна връв се съхраняват за бъдещи процедури. Извличането на стволови клетки и замразяването им е най-добре да бъде направено при раждане на бебето ни. Тогава клетките са най-много, най-„жизнени” и с най-голям потенциал „да се превръщат“ в други клетки. Да, тези клетки са способни да се превърнат в друг вид клетка, т.е. са нещо като резерв на организма, и могат да се използват за бъдещо лечение от животозастрашаващи заболявания.

            Макар че звучи сложно, замразяването на стволовите клетки от пъпната връв е свързано с минимална ангажираност от страна на родителите и бебето. Цялата процедура по събирането и замразяването на стволовите клетки се извършва от наш специализиран екип. Извличането на биологичен материал с цел изолиране на стволовите клетки се извършва непосредствено след раждането, след като пъпната връв се клампира, което означава, че извличането и замразяването на стволовите клетки няма как да бъде по-безопасно за всички участници. Единственият ангажимент на родителите е да сключат предварително договор с избраната от тях биобанка. Оттам нататък замразяването на стволови клетки е наша грижа – от извличането им до самото съхранение. Веднъж достигнали до лабораторията, клетките се изследват и ние изпращаме обратно подробни анализи на главните клинично значими характеристики на събраните клетки. След това ги съхраняваме и пожелаваме на всички наши клиенти  да имат стволовите клетки само като „своеобразна застраховка“, но да не им се налага да се изправят пред лечение на животозастрашаващи заболявания.

Заслужава ли си замразяването на стволови клетки?

            Казано накратко – да. Замразяването на стволовите клетки дава възможност за лечение на множество заболявания в бъдеще. Потенциалът на тези клетки непрекъснато се изследва и никой не може да предвиди дори на какви чудеса ще се окажат способни стволовите клетки. С един толкова прост и безопасен процес като замразяването на стволовите клетки всеки може да се подсигури с надеждата, че е направил най-доброто за детето си. И не само това – замразяването на стволовите клетки може да помогне на роднини и близки, защото генетичен материал се съхранява непокътнат и има до 80% съвместимост с най-близките роднини.

            Милиони хора по света ежедневно избират замразяването на стволови клетки, защото това им дава сигурност и надежда за бъдещето. Осигурете си ги и вие с най-голямата българска тъканна банка - Биорегенерация!

Хората, които търсят замразяване на стволови клетки, търсят и: вземане на стволови клетки, банка за стволови клетки, запазване на стволови клетки, стволови клетки от млечен зъб, стволови клетки от пъпна връв, тъканна банка, съхранение на стволови клетки, стволови клетки.