БИОКОРД

Получаване, обработка и съхранение за 20-годишен период на мезенхимни стволови клетки от тъкан от пъпна връв.

Цената на услугата БИОКОРД за съхраняване на стволови клетки от ТЪКЪН от пъпна връв е 3600 лв. за 20 години.

Биокорд - съхранение на стволови клетки от тъкан от пъпна връв

Цени

Стволови клетки от ТЪКАН пъпна връв

Стволови клетки от тъкан пъпна връв (мезенхимни стволови клетки)
Цената включва административно обслужване, болнични такси за достъп, вземане на тъкан от пъпна връв за отделяне и получаване на мезенхимни стволови клетки, транспортиране, изследване, обработване, съхранение за 20-годишен период, както и разходи по предоставяне на пробата за лечение в рамките на ЕС. Всички цени са с вкл. 20 % ДДС.

Специални условия:
 • многоплодна бременност (-50% за втория близнак)
 • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)
 • раждане в МБАЛ "Надежда" (-500 лв.)

Без авансови вноски!

Финансови схеми

T1: 3600 лв. | до 2 месеца след раждането: 1800 лв. до 10 раб. дни след раждането + 1800 лв. до 2 мес. след раждането

T2: 3800 лв. | разсрочване за 1 година: 1700 лв. до 10 раб. дни след раждането + 3 равни вноски х 700 лв. (до 6, 9 и 12 м.)

T3: 4000 лв. | разсрочване за 2 години: 1550 лв. до 10 раб. дни след раждането + 7 равни вноски х 350 лв. (до 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цената е за 20 години период на съхранение.

Плащанията по всички договори се приемат в банковата сметка на ТБ Биорегенерация.

Титуляр: ТБ Биорегенерация

Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG58 UNCR 7000 1520 0283 11
BIC: UNCRBGSF

Ключови предимства на услугата:

 • Биорегенерация не е посредник и поема пряка отговорност за изпълнението на всички ключови етапи от процедурата, от които зависи годносттта и качеството на съхранените стволови клетки за евентуално бъдещо лечение.
 • Посветен екип за манипулацията по вземането на тъкан от пъпна връв при раждането - гарантира правилно и безопасно вземане на достатъчен сегмент от пъпната връв.
 • Транспортиране на взетата проба от наш екип при контролирани условия до собствените ни лаборатории в гр. София - не ползваме външна куриерска услуга.
 • Незабавна обработка и замразяване на стволовите клетки веднага след приемане в лабораторията ни.
 • Собствена валидирана методика за съхранение на експлант от тъкан пъпна връв (спазване на европейските изисквания за минимално манипулиране на клетките, успеваемост >95%).
 • Контролни анализи за доказване на годността на пробите тъкан от пъпна връв за бъдеща употреба (виталност и клоногенен потенциал на мезенхимни стволови клетки).
 • Подробни изследвания за безопасност (серологични, микробиологични, NAT-PCR анализи).
 • Съхранение във висок клас криогенно оборудване при постоянен 24-часов контрол на достъпа и мониторинг на температурите и нивата на течен азот.
 • Обработката и съхранението се осъществяват в България, в ултрамодерни собствени лаборатории с денонощен режим на работа, с технологии и методи на най-високо световно ниво.
 • Всички етапи от процедурата се изпълняват в рамките на система за управление на качеството, сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.
 • Без авансови вноски преди раждането, удобни планове за разсрочено плащане.
Необходими документи за услуга БиоКорд