Стволови клетки

Чудото на стволовите клетки

                Учените са заинтересовани от клетъчната биология от момента, в който се появяват микроскопите в началото на 19 век. Тогава за първи път се наблюдава деленето и диференцията на клетките и те са разпознати като основните градивни елементи на живота. Доста време след това, едва в началото на XX век, европейските изследователи разбират, че различните видове клетки всъщност произлизат от определени стволови клетки. Датата 1 юни 1909 година е ключова за медицината – тогава руският академик Александър Максимов в своя лекция споделя теорията за общия източник на всички клетки. Откритието на стволовите клетки дава начало на цял нов поток от проучвания. Стволовите клетки оттогава не само са непрекъснат обект на изследване, но са и извор на възхищение заради удивителните си свойства.

Дългогодишните проучвания на стволови клетки дават резултати, които изненадват със своя потенциал учени от цял свят. От 1950 година стволови клетки се използват за трансплантация при хора, подложени на химиотерапия, а с развитието на технологиите учените скоро успяват и да отгледат човешки стволови клетки в лаборатория. Това е голям пробив за медицината, която до този момент се занимава главно със стволовите клетки на различни животински видове. 

Защо стволовите клетки са толкова важни?

           

Стволови клетки 1
Стволови клетки - защо са важни?

Стволовите клетки са основния градивен елемент на човешкия организъм. От тях произлизат всички останали видове клетки в тялото на човек и това се случва в процеса на развитие на ембриона. Понеже могат да се специализират и да се превърнат във всякакъв друг вид клетка, стволовите клетки се наричат плурипотентни. Формират се в ембриона на възраст от 3-5 дни – тогава той се е превърнал вече в бластоцит и разполага с около 150 клетки. Скоро след това тези стволови клетки започват да се диференцират и дават началото на органите и тъканите в човешкото тяло. Ембрионалните стволови клетки са изключително полезни, защото могат да се превърнат в абсолютно всяка клетка на човешкото тялото, но извличането им се счита за нехуманно и не се практикува.

 

            Това обаче не слага край на стволовите клетки. Някои от тях могат да се намерят в части на тялото – костния мозък или мастните тъкани на възрастните хора, или в кръвта на пъпната връв и тъканта на тази връв. Съвременната медицина намира стволови клетки и в млечните зъби на децата. И именно това – фактът, че стволови клетки съществуват в човешкия организъм практически през целия му живот – дава толкова надежда на учените и отваря необятни възможности пред съвременната медицина и стволово-клетъчното лечение. Защото е изключително, че стволовите клетки могат да се превърнат в друг вид клетки в тялото, но е направо невероятно, че науката може да се намеси в този процес и да лекува животозастрашаващи заболявания. С други думи, стволовите клетки могат да бъдат „подтикнати” да се превърнат в точно определен вид клетка – най-често такъв вид, който е вече увреден и има нужда да бъде заместен. В това се крие тяхната голяма ефективност и това е причината медицината да е толкова фокусирана върху развитието на лечения със стволови клетки.

За какво се използват стволовите клетки?

           

Стволови клетки 2
Стволови клетки - предназначение на клетките

Стволовите клетки са обект на изследвания от много десетилетия. Потенциалът им е практически неограничен и нови приложения на стволовите клетки се откриват непрекъснато. През 1957 година например един американец, наречен Едуард Томас, осъществява първата успешна трансплантация на стволови клетки. Пробивът му в медицината му носи Нобелова награда, а той продължава своите изследвания, фокусирайки се върху употребата на стволови клетки при лечение на левкемията. И до днес в повечето медицински практики, съсредоточени върху лекуването на рака на кръвта, се използват стволови клетки. Това е така, защото именно въпросните клетки дават началото на всички кръвни телца и отговарят за имунната система на организма. Стволовите клетки се използват за още няколко неща:

 

  1. Изследвания на причините за възникване на определена болест. Наблюдаването на деленето и развитието на стволовите клетки дава информация за условията, при които се появяват отклонения от нормалните процеси. Откриването на причината за болестта винаги е първата стъпка към нейното лекуване.
  2. Регенеративна медицина. Отглеждането на стволови клетки в лабораторни условия дава възможност да се диференцират определен вид стволови клетки, които след това да заместят съответните увредени клетки и тъкани в организма. Това се случва чрез трансплантация на стволови клетки и е единственият шанс за третиране на някои сериозни медицински състояния.
  3. Тестове на нови лекарства. Отново чрез лабораторното диференциране на стволовите клетки последните могат да се използват за тестване на нови лекарствени продукти. По този начин се вижда дали новото лекарство не нанася вреда на части от организма.

Разбира се, най-важната за хората част от употребата на стволовите клетки е регенеративната медицина. Тя дава надежда за подобряване на състоянието или пълно излекуване при множество сериозни заболявания. Тъй като стволовите клетки са много специфични, а лабораторните тестове с тях продължават и в момента, няма как предварително да се знае дали лечението със стволови клетки ще бъде подходящо при всеки конкретен човек. Терапии със стволови клетки се прилагат само след консултация със съответните специалисти.

Какво е бъдещето на стволовите клетки?

           

Стволови клетки 3
Стволови клетки - бъдещето

Регенеративната медицина е сравнително ново поле и най-големите открития в него тепърва предстои да бъдат направени. Засега учените са сигурни, че стволовите клетки имат огромен потенциал. Една от целите на проучванията на стволовите клетки е един ден те да заместят напълно трансплантациите на органи. Учените дори вече са създали с помощта на специален 3D принтер, използващ мезинхимни стволови клетки, органи като сърце и черен дроб. Стволовите клетки взети от пъпна връв на новородено като цяло имат много по-малък шанс да бъдат отхвърлени от организма, а тъй като процесът по превръщането им в определен вид клетка или тъкан е лабораторен, той не носи опасност за самия пациент.

 

Макар използването на стволови клетки, извлечени и съхранени при раждане, да имат редица доказани клинични процедури и да се използват в основата на множество лечения и особено при ракови заболявания на кръвта – медицината продължава да търси все повече и повече тяхното още по-широко използване.  

И в момента продължават да текат множество лабораторни опити, при които със стволови клетки се третират или лекуват напълно доста заболявания. На базата на това, което е известно до момента, учените смятат, че стволови клетки могат да се използват за третиране на травми на гръбначния стълб, диабет тип 1, детска церебрална парализа, болест на Паркинсон, Алцхаймер, заболявания на сърдечните мускули, някои видове рак, артрит и изгаряния на кожата. Редица изследвания се правят за повлияването на пациенти с аутизъм при подлагане на терапия със стволови клетки. При част от тези медицински състояния вече са налице обнадеждаващи резултати. Клетките са опознати, процесите с тях са известни, а техниката в съвременния свят достига до немислими висоти. Затова спокойно може да се каже, че бъдещето на стволовите клетки е всъщност бъдещето и на хората.

Хората, които търсят стволови клетки, търсят и: вземане на стволови клетки, замразяване на стволови клетки, банка за стволови клетки, запазване на стволови клетки, стволови клетки от млечен зъб, стволови клетки от пъпна връв, тъканна банка, съхранение на стволови клетки.

Стволови клетки 20
Стволови клетки 20