Застраховка “Здраве” или защо да съхраним стволови клетки?

Стволовите клетки са „вълшебен строителен материал“ на човешкия организъм, защото са единствените, които могат да се превръщат в различни специализирани клетки.

Стволовите клетки са „вълшебен строителен материал“ на човешкия организъм, защото са единствените, които могат да се превръщат в различни специализирани клетки. Медицината все по-задълбочено проучва огромния им потенциал, като до момента използването им е утвърдено при лечението на над 100 заболявания, някои от които животозастрашаващи. Засега учените са успели да изолират и използват два вида стволови клетки – хемопоетични, които се вземат при раждане от кръв от пъпна връв; и мезенхимни, които се извличат от тъкан от пъпна връв. Приложението на хемопоетичните клетки е за лечение и терапевтично повлияване на хематологични състояния, между които и онкологични, анемии, таласемии. Мезенхимните клетки са тези, които могат да се специализират в зависимост от нуждите на съответното лечение, например, в хрущяли, сърдечни и др.

Всеки родител иска да осигури възможно най-добро бъдеще за детето си, а запазването на стволови клетки при неговото раждане е уникална възможност за инвестиция в здравето му. Деветте месеца на очакване са изключително важни, както заради промените, които предстоят, така и заради важните решения, които семейството трябва да вземе. Такова решение е и изборът на тъканна банка, но то води след себе си множество въпроси.

  • Какви са методите за извличане на стволови клетки при раждането?
  • Как се обработват и как разбираме дали са годни за употреба?
  • Къде и как се съхраняват?
  • Как се гарантира качеството на съхранение на пробите?
  • За колко време се съхраняват и какво се случва, ако не се използват?
  • Каква е инвестицията?
  • Има ли друга възможност за извличане на стволови клетки, ако не са съхранени при раждането?

Отговорите можете да прочетете в интервюто на dnes.dir.bg с административния директор на ТБ „Биорегенерация г-жа Мая Стоева.