Стволови клетки от пъпна връв

Тайният резерв на човешкото тяло – стволови клетки от пъпна връв

                Стволовите клетки от пъпна връв е един от двата варианта, които ние от биобанка Биорегенерация ви предлагаме, за да си осигурите по-спокойно бъдеще. Познатите отдавна на медицината стволови клетки от пъпна връв имат многобройни приложения в лечението на сериозни ракови и неракови заболявания. Това поле в науката е сравнително ново и учените го изследват непрекъснато. Бидейки основа на регенеративната медицина, стволовите клетки от пъпна връв са едно от най-зашеметяващите научни открития на предходното хилядолетие.

            Стволовите клетки са основата, от която израстват всички части на човешкото тяло. Уникалната им способност да се превръщат в различни типове клетки ги прави изключително ценни за медицината. Надеждите са, че един ден стволовите клетки от пъпна връв ще могат да се използват, за да се възстанови всеки един увреден орган или система в човешкото тяло. Засега приложението на стволовите клетки от пъпна връв не е всеобхватно, но науката напредва в тази посока всеки ден. Към днешна дата например всичко около извличането и съхранението на стволовите клетки от пъпна връв е проучено. Разбира се, фундаменталната основа за каквото и да е лечение със стволови клетки от пъпна връв е запазването на самите клетки.

Мезенхимни стволови клетки от тъкан на пъпна връв

           

Стволови клетки от пъпна връв 1
Стволови клетки от пъпна връв -
мезенхимни и хемопоетични

Стволовите клетки от пъпната връв всъщност са два различни вида в зависимост от това откъде се извличат. Стволовите клетки взети от кръвта на пъпната връв се наричат хемопоетични. Те са изключително ценни, защото от тях могат да се образуват други видове клетки и се използват за лечение на редица животозастрашаващи заболявания на имунната система и кръвта. Стволовите клетки извлечени от тъканта на пъпната връв се наричат мезенхимни. Те имат регенеративни функции. Към днешна дата текат много проучвания и изследвания, за да стигнат установени лечения и възможност за изграждане дори цели органи – например бъбреци, черен дроб, сухожилия и други части и органи от нашето тяло.

            Мезенхимните стволови клетки от тъкан на пъпна връв пробуждат интереса на науката, защото се откриват на различни места в човешкия организъм – например в пулпата на млечните зъби и в мастната тъкан. Извличането на стволови клетки от пъпната връв обаче е значително по-ефективно, отколкото от всички други места. Стволовите клетки от пъпната връв са повече на брой и са по-жизнеспособни, което ги прави подходящи за по-нататъшно лечение. Извличането им е безопасно и безболезнено. Стволовите клетки от тъкан на пъпна връв могат да бъдат съхранявани в среда с течен азот на много ниски температури и да бъдат използвани по-късно. В тъканна банка Биорегенерация предлагаме съхранение на стволови клетки за период от 20 години, но на практика в специалната среда на замразяване в течен азот могат да бъдат съхранявани за неопределен период от време.

Хемопоетични стволови клетки от пъпна връв

           

Стволови клетки от пъпна връв 2
Стволови клетки от пъпна връв - Хемопоетични

Хемопоетичните стволови клетки от пъпна връв се извличат от кръвта на съответната пъпна връв. В медицината те имат широко приложение. Хемопоетичните стволови клетки от пъпна връв всъщност отговарят за всички кръвни клетки в човешкия организъм. Поради това те са изключително важни. За лечението на болести като левкимията, нарушения в имунната система, както и някои наследствени заболявания се използват именно стволови клетки от пъпна връв (от нейната кръв в случая). В сравнение с мезенхимните, хемопоетичните клетки са доста по-проучени и вече се използват за третиране на различни медицински състояния не само в чужбина, но и у нас.

            Стволовите клетки от пъпната връв, хемопоетичните такива, всъщност се откриват и в костния мозък. Дълго време те са използват при трансплантации. Съхранението на стволови клетки от пъпната връв обаче носи много по-малко рискове и дискомфорт от извличането на същите клетки от костния мозък. В костния мозък например те са значително по-малко като обем. Стволовите клетки от пъпната връв не само са повече, но и са по-млади от тези в костния мозък, което означава, че при евентуално лечение биха били по-ефективни. Освен това хемопоетичните стволови клетки от пъпната връв са 100% съвместими с донора, от който са взети, а това обуславя и ползите от тяхното съхранение. Извличането на стволови клетки от пъпната връв също така не е свързано с никакви рискове за здравето и не е болезнено, докато извличането на тези клетки от костния мозък е рискова процедура, извършва се под упойка и предизвиква значителен дискомфорт.

Кои стволови клетки от пъпната връв да бъдат съхранени?

           

Стволови клетки от пъпна връв 3
Стволови клетки от пъпна връв - съхранение

Както разбрахме до момента, стволовите клетки от пъпна връв са два различни вида. Те съответно служат за различни медицински цели. Темповете, с които се развива медицината, дават обещание, че пълният потенциал и на двата вида стволови клетки от пъпна връв ще бъде още по-проучен и развит в близкото бъдеще. Тъй като никой не би могъл да предвиди от каква помощ би имал нужда занапред, ние от биобанка Биорегенерация съветваме да се съхраняват и двата вида стволови клетки от пъпната връв. Макар че хемопоетичните и мезенхимните стволови клетки от пъпната връв се използват за различни заболявания, не съществува критерий, който да определи кои от тях са по-важни. Стволовите клетки от пъпна връв са шанс да се възползвате от най-модерната и развиваща сфера на съвременната медицина.

            В този смисъл, ако човек е убеден в ползата от съхранението на стволови клетки от пъпната връв, няма нужда да прекарва часове в чудене кои точно клетки да запази. Ние от биобанка Биорегенерация предлагаме извличане и на двете непосредствено след раждането. След процедурата по извличането стволовите клетки от пъпната връв ще бъдат транспортирани бързо до лабораторията, където се изследват, анализират и в крайна сметка замразяват за бъдеща употреба. Родителите получават от нас както документ за съхранението, така и анализът на основните характеристики на стволовите клетки от пъпната връв. В допълнение към това и в името на една наистина успешна процедура, при нас се извличат много повече стволови клетки от пъпната връв, отколкото обикновено.

            Ние от биобанка Биорегенерация се стремим да работим бързо със стволовите клетки от пъпната връв, за да не намаляваме тяхната жизнеспособност. Стволовите клетки от пъпната връв са чувствителни и лесно загиват, което налага една много прецизна работа с тях. Ние гарантираме качествени резултати, защото съхраняваме стволовите клетки от пъпната връв в модерно оборудване. Освен това следим всички показатели на замразените стволови клетки от пъпната връв чрез непрекъснат 24-часове лабораторен мониторинг. По този начин ние предлагаме на всички бъдещи семейства едно сигурно съхранение на стволови клетки от пъпна връв и то в продължение на дълъг период от време.

            Ако пък сте пропуснали да замразите стволовите клетки от пъпната връв на своето дете, при нас можете да се възползвате и от извличане и запазване на стволови клетки и от млечните зъби на детето.

Хората, които търсят стволови клетки от пъпна връв, търсят и: вземане на стволови клетки, замразяване на стволови клетки, банка за стволови клетки, запазване на стволови клетки, стволови клетки от млечен зъб, тъканна банка, съхранение на стволови клетки, стволови клетки.