Музикотерапия за бременни и бебета с Йоанна Драгнева

Певицата и музикотерапевтът Йоанна Драгнева разказа за благотворното влияние на музиката като терапия за бременни, бебета и деца пред камерата на Биорегенерация.  „Музикотерапията се явява по-скоро като един вид рехабилитация и средство да се развие малко повече интелектуалният капацитет на детето преди да се роди.“ – казва Йоанна.
Вижте какво още сподели тя за интересната си професия.