Първи пълнолетни проби стволови клетки в "Биорегенерация"

Първите бебета, на които са съхранени стволовите клетки в „Биорегенерация“, навършиха 18 години

Навършиха се 18 години от извличането и съхранението на първата проба стволови клетки от пъпна връв в най-голямата българска тъканна банка. В края на 2023 г. първото бебе, при чието раждане е извлечен биологичния материал, навърши пълнолетие и получи право само да се разпорежда със съхраняваната от "Биорегенерация" проба стволови клетки. От този момент биобанката започна активна кампания по преподписване на договори за съхранение с вече навършилите пълнолетие свои клиенти. Причината е, че според българското законодателство всяко лице, навършило 18 години,  става пълнолетно и встъпва във владение на своята собственост, в това число и на стволовите клетки. От момента на самото раждане пробата се води собственост на детето, от чиято пъпна връв е извлечена, но до навършване на пълнолетие родителите му са негови настойници и имат право да се разпореждат със съхранения биологичен материал. По тази причина и двамата родители подписват договора за съхранение с тъканната банка, но след като детето им навърши 18 години, в качеството си на пълнолетно лице и собственик, сключва нов договор за съхранение на стволови клетки.

Sistema-AXP-centrofuga.jpg

Голямо признание за „Биорегенерация“ е, че към момента 100% от вече пълнолетните ѝ клиенти преподписват договорите си с биобанката и удължават срока за съхранение с минимум още 10 години. Разбира се, родителите също имат отношение към процеса, но окончателното решение вече е на влезлия във владение собственик.

Научете повече на https://www.actualno.com/healthy/pyrvite-bebeta-na-koito-sa-syhraneni-stvolovite-kletki-v-bioregeneracija-navyrshiha-18-godini-news_2173926.html